Wednesday, September 2, 2009

ਗੁਰਮੇਲ ਬਦੇਸ਼ਾ - ਬੀਵੀ ਜੀ! ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਕਿਆ ਕੌਣ? - ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਅਦੀ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਅਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕਾਂਤ-ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ।
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਖਾਲ਼ੀ (ਮੋਰਚਾ) ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਅਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੁੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਪੁੱਟਣ ਲਾ ਲਿਆ । ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਅਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ । ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ।
----
ਅੰਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌ ਦੀਨਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ----
ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੜਕੀ - ਜੋ ਸਾਅਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਅਦੀ ਉੱਪਰ ਮਿਹਣਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, 'ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ ਨਾ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਸ ਦੀਨਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਸੀ !'
----
ਅੱਗੋਂ ਸਾਅਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਂ ! ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ! ..ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਸ ਦੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ , 'ਤੇ ਸੌ ਦੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ..!'

No comments: