Monday, August 31, 2009

ਦਰਵੇਸ਼ - ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ - ਦੇਵ

ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼' ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤਪਾਕ ਨਾਲ਼ ਕਿਹਾ," ਆਉ! ਆਉ!! ਵੇਦ ਜੀ!"
...........
ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ 'ਵੇਦ' ਨਹੀਂ ਦੇਵ ਹੈ!"
..............
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਅੱਛਾ,ਅੱਛਾ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਛਪਦੀ ਪਈ ਹੈ!"
...............
ਦੇਵ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੌਖ਼ਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ," ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ...!"

No comments: